XLII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej – zapis transmsji


Pobierz

  1. 14:08 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
  2. 20:16 1a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim.
  3. 27:06 2. Wręczenie Pani Danucie Bobie dyplomu o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej”.
  4. 44:42 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej
    w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
  5. 48:50 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
  6. 49:43 5. Zamknięcie obrad.
45 views