LVII Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Pobierz

  1. 04:03 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
  2. 8:57 2. Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz właściwych służb na temat skażenia wody dostarczanej siecią
    wodociągową do mieszkańców oraz działań mających na celu ochronę ludności przed skutkami zanieczyszczenia wody.
  3. 2:07:45 42. Zamknięcie obrad.