LV Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Pobierz

 1. 13:28 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 17:00 2. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach
  dotyczących mieszkańców Miasta Bielska-Białej.
 3. 1:53:23 3.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w BielskuBiałej
 4. 1:55:19 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w BielskuBiałej z dnia 22 grudnia 2022 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 5. 2:11:25 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w BielskuBiałej z dnia 22 grudnia 2022 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok
 6. 2:13:02 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej współwłaścicielom nieruchomości
  – osobom fizycznym, położonej w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 5 na wykonanie remontu konserwatorskiego dachu i elewacji kamienicy posadowionej na tej nieruchomości.
 7. 2:27:52 7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej właścicielowi nieruchomości
  położonej przy ul. Cieszyńskiej 23a w Bielsku-Białej na wykonanie remontu konserwatorskiego dachu, przebudowy schodów zewnętrznych, podbicia fundamentów oraz wykonania drenażu od strony wschodniej w budynku posadowionym na tej nieruchomości.
 8. 2:29:13 8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej współwłaścicielom nieruchomości – osobom fizycznym, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zygmunta Lubertowicza 3a na wykonanie remontu konserwatorskiego dachu kamienicy posadowionej na tej nieruchomości.
 9. 2:30:22 9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej właścicielowi nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy pl. Wolności 10 na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji, naprawy dachu oraz wymiany stolarki drzwiowej kamienicy posadowionej na tej nieruchomości.
 10. 2:31:39 10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej współwłaścicielom nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Jana Sobieskiego 22 na wykonanie remontu konserwatorskiego dachu wraz z przebudową oraz remontu konserwatorskiego elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku posadowionego na tej nieruchomości
 11. 2:33:27 11. Zamknięcie obrad.