LIII (nadzwyczajna) Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Pobierz

  1. 05:39 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
  2. 9:35 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
  3. 13:58 3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok.
  4. 15:05 4. Zamknięcie obrad. ­