I sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Pobierz

 1. 07:59 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 15:34 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze”
 3. 22:47 3. Złożenie ślubowania przez Radnych
 4. 27:59 4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
 5. 29:48 5. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej
 6. 1:08:36 6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej
 7. 2:14:44 7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
 8. 3:02:44 7a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej.
 9. 3:10:34 7b. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącej/-cego Komisji Rewizyjnej.
 10. 3:11:27 7c.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącej/-cego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 11. 3:11:59 7d. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącej/-cego Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.
 12. 3:12:36 7e.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącej/-cego Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.
 13. 3:13:11 7f.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącej/-cego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
 14. 3:14:00 7g.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącej/-cego Komisji Edukacji i Kultury.
 15. 3:14:35 7h. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącej/-cego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu
 16. 3:15:11 7i. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącej/-cego Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności.
 17. 3:15:52 7j. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta.
 18. 3:17:34 8.Zamknięcie obrad. ­