LVIII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Pobierz

 1. 09:24 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 11:49 2. Złożenie ślubowania przez Radną Katarzynę Balicką.
 3. 21:12 2a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej.
 4. 22:40 3. Przyjęcie protokołu LVI sesji Rady Miejskiej i LVII sesji Rady Miejskiej.
 5. 23:23 3a. Oświadczenie Prezydenta Miasta
 6. 43:52 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 7. 50:01 5. Przyjęcie Oceny stanu sanitarnego – informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2022.
 8. 1:09:49 6.Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2022.
 9. 1:23:02 7. Omówienie sytuacji finansowej sportowych klubów zawodowych w mieście Bielsku-Białej.
 10. 2:40:27 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 11. 2:43:10 9.
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok.
 12. 2:55:04 10.Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała.
 13. 2:56:07 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej.
 14. 2:57:36 12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Bielsku-Białej.
 15. 2:58:25 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 11 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 16. 2:59:59 14. Podjęcie uchwały w sprawie założenia IX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Bielsku-Białej.
 17. 3:01:20 15.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Bielsku-Białej.
 18. 3:05:21 16. Podjęcie uchwały w sprawie założenia VII Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej..
 19. 3:05:32 17.Podjęcie uchwały w sprawie włączenia VII Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej do Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.
 20. 3:06:46 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/877/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie utworzenia Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej i nadania mu statutu.
 21. 3:08:22 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała przedszkolach.
 22. 3:10:40 20.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu w Bielsku-Białej zadania publicznego w zakresie planowania, organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym na obszarze Gminy Bielsko-Biała.
 23. 3:12:34 20a. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LVI/1275/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody w Bielsku-Białej.
 24. 3:14:28 20b.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody w Bielsku-Białej.
 25. 3:15:23 21. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 26. 3:17:09 22.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 2, 3 i 7 oraz lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 5 w budynku przy ul.11 Listopada 23.
 27. 3:18:38 23.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 787/44, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej, obręb Mikuszowice Śląskie.
 28. 3:19:58 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1927/51 o pow. 26 m2 obręb Lipnik.
 29. 3:20:52 25.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Komorowicach Śląskich, przy północnej granicy miasta, pomiędzy ulicami Katowicką i Warszawską.
 30. 3:22:05 26.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 16 grudnia 2022 roku na Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 17 w Bielsku-Białej.
 31. 3:24:20 27.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 9 stycznia 2023 roku na Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa w Bielsku-Białej.
 32. 3:26:25 28.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 9 lutego 2023 roku na Dyrektora Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej.
 33. 3:27:53 29.Sprawy różne.
 34. 3:34:15 30. Zamknięcie obrad.